Radosław Nowakowski

KONCERT CHROMATYCZNYISBN: 978-83-61946-01-4
rok:
2014
format: B5
oprawa: miękka kartonowa typu japońskiego + pudełko tekturowe
papier: 120g, biały [niektóre egzemplarze są drukowane na czterdziestoletnim papierze kredowym, który ma kolor i połysk jak klawisze w starym pianinie]
druk: laserowy lub atramentowy
język: polski
nakład otwarty
cena:
~150 PLN (łącznie z kosztami wysyłki)  >>> [sklep]


Przede mną siedem oktaw. Osiemdziesiąt pięć klawiszy. Pięćdziesiąt białych i trzydzieści pięć czarnych.
A co za mną? Co nad, pod i obok? Żeby się tego dowiedzieć, trzeba zagrać wszystkie skale jakie zawiera w sobie chromatyka. We wszystkich możliwych układach. A jest ich mnóstwo. I skal i układów. Jak to zrobić? Odejmując po kolei dźwięki...
To nie jest kolejna książka zawierająca przepis na to jak spędzić resztę życia nie nudząc się i łudząc się, że nadało mu się jakiś sens. To jest raczej kolejna próba znalezienia odpowiedzi na pytanie jaki jest ten świat - czy taki jak stare pianino i ćwiczenie na nim wszystkich możliwych skal?
Właściwie to zupełnie normalna książka. Poza tym, że znikająca.

Radosław Nowakowski
A CHROMATIC CONCERTOISBN: 978-83-61946-01-4
year:  2014
size: B5
covers: softbound (Japanese binding) + cardboard slipcase
paper: 120g, white [some copies can be printed on forty years old glossy paper that has a look and texture of keys in old piano]
print: laser or inkjet printer
language: Polish
open edition
prize:
~50 EUR (including shipping)  >>> [shop]


In front of me seven octaves. Eighty five keys. Fifty white and thirty five black.
And what is behind me? Above? Under? Beside? To learn this you need to play all scales which can be found within the chromatic scale. In all possible combinations. And there are plenty of them. Of scales and of combinations. How can we do this? Eliminating sounds one after another...
This is not the next book with a recipe for life: how to spend it and not get bored and get convinced it has a sense. This is the next attempt to answer the question what this world is like – is it like an old piano and practising on it all possible scales?
Well, this is quite normal book. Except the fact it is a vanishing book.

 

Radosław Nowakowski
LA KONĈERTO ĤROMATIKAISBN: 978-83-61946-01-4
jaro:  2014
formato: B5
kovrilo: mola (bindita japane) + kartona skatolo
papero: 120g, blanka [iuj ekzempleroj printeblas sur kvardekjaran glacean paperon havanta koloron kaj surfacon kiel klavoj de malnovega piano]
printo: lasera aŭ inka printilo
lingvo: pola
eldono aperta
prezo:
~50 EUR (inkluzive sendokostojn)  >>> [vendejo]Antaŭ mi sep oktavoj. Okdek kvin klavoj. Kvindek blankaj kaj tridek kvin nigraj.
Kaj kio malantaŭ mi? Sub? Super? Apud? Por tio ekscii oni devas ludi ĉiujn skalojn kiujn enhavas la skalo ĥromatika. Laŭ ĉiuj eblaj aranĝoj. Kaj ili estas multegaj. Skaloj kaj aranĝoj. Kiel oni povas fari tion? Forigante unu sonon post alian...
Jena libro ne estas laŭvica verkaĵo enhavanta la preskribon kiel travivi la vivon malenue kaj en iluzio ke la vivo estas sencoplena. Jen la laŭvica provo respondi la demandon kia estas la mondo – ĉu ĝi estas kiel la malnova piano kaj ekzercado de ĉiuj eblaj skaloj?
Nu, tute normala libro ĝi estas. Krom tio, ke malaperanta.