Radosław Nowakowski

NOrWAY TO KVIKAKOISBN: 978-83-61946-72-4
rok:
2011
format: 21,5x33 cm
oprawa: leporello + pudełko tekturowe
papier: 240g, biały
druk: laserowy lub atramentowy
język: wersja trójjęzyczna (polski-angielski-esperanto)
nakład otwarty
cena:
~220 PLN (łącznie z kosztami wysyłki)  >>> [sklep]

Oto książka, która opisuje podróż nieodbytą. Czyli podróż donikąd. Przez nic do niczego... Oto książka o niczym, chociaż sama jest czymś - czymś o niczym... Wreszcie. Zawsze marzyłem, żeby taką książkę zrobić. Więc teraz będę mógł już spokojnie marzyć o niczym.
Ta książka miała także być (nie)opisem krainy Kvikako. Czy jednak jest?


Radosław Nowakowski
NOrWAY TO KVIKAKOISBN: 978-83-61946-72-4
year:  2011
size: 21,5x32 cm
covers: leporello + cardboard slipcase
paper: 240g, white
print: laser or inkhet printer
language: trilingual version (Polish-English-Esperanto)
open edition
prize:
~80 EUR (including shipping)  >>> [shop]


This is the book describing the voyage that never happened. Or the voyage to nowhere.  Through nothing to nothing. Across nothing to nothing... This is the book about nothing, although the book itself is something - this is something about nothing... At last. I have always dreamt to make such a book. So now I would be able to dream about nothing.
This book was to be the (non)description of Kvikako land. Is it so?

Radosław Nowakowski
NOrWAY TO KVIKAKOISBN: 978-83-61946-72-4
jaro:  2011
formato: 21,5x32 cm
kovrilo: leporelo + kartona skatolo
papero: 240g, blanka
printo: lasera aŭ inka printilo
lingvo: libro trilingva (pola-angla-Esperanto)
eldono aperta
prezo:
~80 EUR (inkluzive sendokostojn)  >>> [vendejo]
Jen la libro priskribanta la vojaĝon kiu ne okazis. Aŭ la vojaĝon nenien. Tra nenio al nenio... Jen la libro pri nenio, kvankam la libro mem estas io - do jen io pri nenio.... Fine.  Mi ĉiam revis, ke iam mi faru tian libron. Do nun mi povas trankvile kaj senĝene revi pri nenio.
Tiu ĉi libro estontis (mal)priskribaĵo de lando de Kvikako. Ĉu estas?