Radosław Nowakowski

NIEOPISANIE ŚWIATA
część 24 (chyba) będąca pochwałą płaskiego
ISBN:
978-83-61946-92-2
rok:
2012
format: 17 x 25 cm (złożona)  150 x 150 cm (r0złożona)
papier: 120g, biały
druk: atramentowy
język: polski-Esperanto-angielski
nakład otwarty
cena:
~150 PLN (łącznie z kosztami wysyłki)  >>> [sklep]

Książka-mapa... Jeśli mapa jest obrazem świata, to świat jest także obrazem mapy, co mogłoby świadczyć o tym, że świat jest jednak płaski (oczywiście nie należy zapominać, że mapa jest tylko rozprostowanym globusem - w każdej chwili można ją zmiąć w kulę, a wtedy świat przestanie być płaski). Niezwykle interesujące jest także to, że mając krawędzie, mapa nie ma ani początku ani końca.... I tak dalej. Krótka podróż po pewnej bardzo płaskiej krainie okazała się nadzwyczaj pouczająca i inspirująca....Radosław Nowakowski
NON-DESCRIPTION OF THE WORLD
part 24 (probably) which flatters flatnessISBN: 978-83-61946-92-2
year:  2012
size: 17 x 25 cm (folded)  150 x 150cm (unfolded)
paper: 120g, white
print: inkjet printer
language: Polish-Esperanto-English
open edition
prize:
~60 EUR (including shipping)  >>> [shop]

This is a book-map.... If a map is an image of the world, then the world is also an image of a map - this might suggest that the world is flat (of course we should not forget, that a map is nothing but a spread globe - any time we can crumple it back and transform into a globe). Extremely interesting is also the fact that a map has no beginning and no end, although it has the edges... And so on. A short journey across a very flat country turned out to be really inspiring.... 
Radosław Nowakowski
MALPRISKRIBAĴO DE LA MONDO
parto 24 (eble) kiu laǔdas plateconISBN: 978-83-61946-92-2
jaro:  2012
formato: 17 x 25 cm (faldita)  150 x 150 cm (malfaldita)
papero: 120g, blanka
printo: inka printilo
lingvo: pola-Esperanto-angla
eldono aperta
prezo:
~60 EUR (inkluzive sendokostojn)  >>> [vendejo]

Jen la libro-mapo.... Se la mapo estas bildo de la mondo, tiam la mondo estas ankaŭ bildo de la mapo - tio povus sugesti, ke la mondo tamen estas plata (kompreneble, ni ne devas forgesi, ke la mapo estas nur disetendita globo - iumomente ni povas ĉifbuligi ĝin, globigi). Ekstreme interesa estas ankaŭ tio, ke la mapo havas neniujn komencon kaj finon, kvankam ĝi havas randojn.... Kaj tiel plu. La mallonga vojaĝo tra iu lando platega montriĝis vere inspiranta...