Radosław Nowakowski

NIEZNAKI DROGOWEISBN: 978-83-61946-04-5
rok:
2007 / 2009
format: 30x30 cm
oprawa: miękka kartonowa typu japońskiego + pudełko tekturowe
papier: 120g, biały, satynowany
druk: laserowy lub atramentowy
język: wersja trójjęzyczna (polski-angielski-esperanto)
nakład otwarty
cena:
~160 PLN (łącznie z kosztami wysyłki)  >>> [sklep]

To miało być kolejne, choć może już ostatnie, dzieło o niezwykle ciekawych relacjach między słowem a obrazem, o wyższości i niższości jednego nad drugim, o wojnie i pokoju między nimi. Miał to być też rodzaj rozprawy lingwistycznej, a może semiologicznej, o tym co naprawdę znaczą znaki drogowe. Lecz weszła z tego niezwyczajna opowieść o drodze. O podróży nie wiadomo skąd i dokąd.
Nic lepszego nie mogło mi się chyba przytrafić.
Radosław Nowakowski
ROAD NONSIGNSISBN: 978-83-61946-04-5
year:  2007 / 2009
size: 30x30 cm
covers: softbound (Japanese binding) + cardboard slipcase
paper: 120g, white, glossy
print: laser or inkjet printer
language: trilingual version (Polish-English-Esperanto)
open edition
prize:
~60 EUR (including shipping)  >>> [shop]


It was to be the next, although maybe the last, work referring to extremely interesting relations and interactions between a word and image, a story about the inferiority and superiority of one over the other. It was to be a kind of linguistic or maybe semiological dissertation. However it turned out to be a hardly ordinary story about a road. About a journey nobody knows where from and where to.
Nothing better could happen to me.
Radosław Nowakowski
MALSIGNOJ VOJAJISBN: 978-83-61946-04-5
jaro:  2007 / 2009
formato: 30x30 cm
kovrilo: mola (bindita japane) + kartona skatolo
papero: 120g, blanka, glatega
printo: lasera aŭ inka printilo
lingvo: libro trilingva (pola-angla-Esperanto)
eldono aperta
prezo:
~60 EUR (inkluzive sendokostojn)  >>> [vendejo]Tio estontis iu laŭvica, kvankam eble la lasta, verkaĵo pri ege interesaj rilatoj inter vortoj kaj imagaĵoj/desegnaĵoj/bildoj, iu rakonto pri tio kio superas kaj kio subas, pri senĉesa militado unu kontraŭ alia. Tio estontis iuspeca lingvistika aŭ eble semiologia disertacio. Tamen fine ĝi okazis tute nekutima rakonto pri vojo. Pri la vojaĝo oni ne scias de kie kaj kien.
Nenio pli bona povis al mi okazi.