Radosław Nowakowski

NIEOPISANIE ŚWIATA część 17ISBN: 978-83-61946-44-1
rok:
2006 / 2010
format: 30x14 cm
oprawa: miękka kartonowa + pudełko tekturowe
papier: różne rodzaje
druk: laserowy lub atramentowy
język: polski-angielski-esperanto-(francuski)
nakład otwarty
cena:
~60 PLN (łącznie z kosztami wysyłki)  >>> [sklep]

To jest książka, której strony nie zawierają żadnych znaków pisanych, drukowanych, rysowanych, malowanych, co nie znaczy że są puste i nieme. Słów w tej książce jest niewiele, znacznie mniej niż w tym opisie, i są one umieszczone tam, gdzie nikt nigdy nie umieszcza tekstów bowiem jest to miejsce niedostępne dla oczu czytelnika. Tym razem jest jednak inaczej.
Pomysł takiej książki przyszedł mi do głowy kilka lat temu, kiedy spacerowałem wąskimi uliczkami pewnego starego miasteczka i przez ich szczeliny podglądałem gwarny rynek.

Radosław Nowakowski
NONDESCRIPTION OF THE WORLD part 17ISBN: 978-83-61946-44-1
year:  2006 / 2010
size: 30x14 cm
covers: softbound + cardboard slipcase
paper: various kinds
print: laser or inkjet printer
language: Polish-English-Esperanto-(French)
open edition
prize:
~30 EUR (including shipping)  >>> [shop]


This is a book of which pages contain no written, drawn, painted or printed signs, yet this does not mean the pages are empty and dumb. There are only very few words in this book, much less than in this description and they are placed where usually nobody places any text since this part of a book is impenetrable for reader's eyesight. However it is not in this very case.
The idea of such a book came to my mind some time ago when I was rambling around a little old town and peeping the busy market square through the slits of narrow streets.
Radosław Nowakowski
MALPROSKRIBAĴO DE LA MONDO parto 17ISBN: 978-83-61946-44-1
jaro:  2006 / 2010
formato: 30x14 cm
kovrilo: mola + kartona skatolo
papero: diversaj specoj
printo: lasera aŭ inka printilo
lingvo: pola-angla-Esperanto-(franca)
eldono aperta
prezo:
~30 EUR (inkluzive sendokostojn)  >>> [vendejo]


Jen la libro kies paĝoj enhavas neniujn signojn skribitajn, desegnitajn, pentritajn aŭ printitajn, kio tute ne signifas ke jenaj paĝoj estas malplenaj kaj mutaj. Nur kelkaj vortoj troviĝas en la libro, multe malpli ol en tiu ĉi priskribaĵo kaj ili estas lokitaj tie kie neniu lokas iujn ajn tekstojn ĉar tiu parto de libro estas neatingebla por okuloj de leganto. Tamen ĝuste ĉi kaze estas male.
La ideo de tia libro venis iam al mia menso kiam mi estis vaganta tra mezepoka urbeto kaj ŝtelrigardis la bruoplenan merkaton trans la fendoj de stretaj stratetoj.