Radosław Nowakowski

NIEOPISANIE ŚWIATA  część drugaISBN: 978-83-61946-80-9
rok: 1985 (wymyślałem, napisałem) 1994 (pierwsza wersja drukowana na drukarce atramentowej - A5, twarda okładka) 2001 (druga wersja drukowana na drukarce atramentowej - 21x21cm, twarda okładka)  2011 (trzecia wersja)
format:  A4
oprawa: miękka kartonowa typu japońskiego + pudełko tekturowe
papier: 90-100g, biały
druk: laserowy lub atramentowy
język: polski
nakład otwarty
cena: ~160 PLN (łącznie z kosztami wysyłki)  >>> [sklep]

dotychczas zrobiłem 12 egzemplarzy wersji pierwszej i 5 drugiej
egzemplarze wersji trzeciej, aktualnej, nie są numerowane, lecz datowaneKsiążka napisana jednym tchem zaraz po powrocie z Sahary. To była zaiste motyla podrˇż. Jechałem na południe. Robiło się coraz jaśniej, więc i pisałem coraz jaśniej. A kiedy dotarłem do żˇłtej ściany wydm, zatrzymałem się i wkleiłem do książki żˇłtą kartkę.


Radosław Nowakowski
NONDESCRIPTION OF THE WORLD  part twoISBN: 978-83-61946-80-9
year:  1985 (imagined, written)  1994 (the first version printed on ink-jet printer - A5, hardbound) 2001 (the second version printed on ink jet printer - 21x21cm, hardbound)  2011 (the third version)
size: A4
covers: softbound (Japanese binding) + cardboard slipcase
paper: 90-100g, white
print: laser or inkjet printer
language: Polish
open edition
prize:
~60 EUR (including shipping)  >>> [shop]

12 copies of the first version and 5 copies of the second versions have been made so far
copies of the third version have a date instead of a number


The book written at one sitting right after coming back from Sahara desert. It was really a butterfly journey. I was travelling southward. It was getting lighter and lighter so I was writing lighter and lighter. And when I approached a yellow, shining wall of sand dunes, I stopped and put into my book a yellow, shinning sheet of paper.

Radosław Nowakowski
MALPRISKRIBAĴO DE LA MONDO  parto duaISBN: 978-83-61946-80-9
jaro:  1985 (elpensita kaj verkita) 1994 (la unua versio printita inke - A5, malmole bindita) 2001 (la dua versio printita inke - 21x21cm, malmole bindita)  2011 (la tria versio)
formato: A4
kovrilo: mola (bindita japane) + kartona skatolo
papero: 90-100g, blanka
printo: lasera aŭ inka printilo
lingvo: pola
eldono aperta
prezo:
~60 EUR (inkluzive sendokostojn)  >>> [vendejo]


ĝis nun mi faris 12 ekzemplerojn de unua versio kaj 5 ekzemplerojn de la dua
ekzempleroj de la tria versio havas daton anstataŭ numeronLa libro verkita unuspire tuj post la reveno el Saharo. Papilia vojaĝo, vere. Mi estis vojaĝanta suden. Iĝis pli kaj pli hele, do mi estis skribanta pli kaj pli hele. Kaj kiam mi atingis la flavan vandon dunan mi haltis kaj metis flavan paĝon en la libron.