Radosław Nowakowski

OGON SŁONIAISBN: 978-83-61946-56-4
rok: 1981 (wymyśliłem, napisałem) 1993 (pierwsza wersja drukowana na drukarce igłowej - A5, twarda okładka) 2001 (druga wersja drukowana na drukarce atramentowej - 21x21cm, twarda okładka)  2010 (trzecia wersja)
format:  27 x 21 cm
oprawa: miękka kartonowa typu japońskiego + pudełko tekturowe
papier: 90g, żółty
druk: laserowy lub atramentowy
język: polski
nakład otwarty
cena: ~160 PLN (łącznie z kosztami wysyłki)  >>> [sklep]

dotychczas powstały 23 egzemplarze wersji pierwszej i drugiej
egzemplarze wersji trzeciej, aktualnej, nie są numerowane, lecz datowaneWyobraź sobie zbiór obrazków-zdjęć: każde pisane inną czcionką, bowiem każde z nich o trochę innej fakturze, trochę innym odcieniu, pozornie ze sobą niezwiązane, przesypujące się w pamięci niczym ziarenka piasku .... Szare litery na żółtawym tle ..... Cóż więcej może bowiem zostać ze wspaniałej podróży po starożytnej, pustynnej krainie?

Radosław Nowakowski
ELEPHANT'S TAILISBN: 978-83-61946-56-4
year:  1981 (imagined, written) 1993 (the first version printed on dot matrix printer - A5, hardbound) 2001 (the second version printed on ink jet printer - 21x21cm, hardbound) 2010 (the third version)
size: 27 x 21 cm
covers: softbound (Japanese binding) + cardboard slipcase
paper: 90g, yellow
print: laser or inkjet printer
language: Polish
open edition
prize:
~60 EUR (including shipping)  >>> [shop]

23 copies of the first and the second Polish versions have been made so far
copies of the third version are not numbered, but dated, so their quantity is not known


Imagine a collection of pictures: each one written with different font, because every one has different shade and texture; they only seem not related one with another dripping and dropping in my memory like sand grains ..... Grey letters on yellowish background ..... What else can remain of wonderful trip across an ancient desert country?


Radosław Nowakowski
VOSTO D'ELEFANTOISBN: 978-83-61946-56-4
jaro:  1981 (elpensita kaj verkita) 1993 (la unua versio printita nadle - A4, malmole bindita) 2001 (la dua versio printita inke - 21x21cm, malmole bindita) 2010 (la tria versio) 2016 (versio Esperanta)
formato: 27 x 21 cm
kovrilo: mola (bindita japane) + kartona skatolo
papero: 90g, flava
printo: lasera aŭ inka printilo
lingvo: Esperanto
eldono aperta
prezo:
~60 EUR (inkluzive sendokostojn)  >>> [vendejo]


ĝis nun mi faris 23 ekzemplerojn de unua kaj dua polaj versioj
ekzempleroj de la tria versio havos daton anstataŭ numero, do ilia kvanto ne estas konata


Imagu la aro da bildetoj: ĉiu printita per alia signujo, ĉar ĉiu diferencas iomete per surfacvaloro kaj griznuanco, ŝajne neniel ligitaj, neniel rilatantaj, traŝutiĝantaj en la memoro kvazaŭ sablo ...... Grizaj literoj sur flaveska fono ...... Kio plu povas ja resti post grandioza vojaĝo tra antikvega dezerta lando?