Radosław Nowakowski

ORYSOWANIE ŚWIATA - AveyronISBN: 978-83-61946-73-1
rok:
2017
format: 19 x 30 cm
oprawa: miękka kartonowa typu japońskiego + pudełko tekturowe
papier: 120g biały i 160g szary 
druk: atramentowy
język:
nakład otwarty
cena:
150 PLN (łącznie z kosztami wysyłki)  >>> [sklep]

W sierpniu 2017 roku spędziłem w Oksytanii prawie trzy tygodnie. Nie robiłem zdjęć. Rysowałem. Choć nie wszędzie, czego teraz żałuję. Nie pisałem. Nie opisywałem tego, co widziałem. Czego nie żałuję. Zresztą, czyż rysowanie nie jest formą pisania, a pismo formą rysunku? Z punktu widzenia mojej ręki trzymającej ołówek pisanie i rysowanie są tym samym. Czy są tym samym dla mojego umysłu? W jakiejś części zapewne tak. Wszak moja ręka jest częścią mojego umysłu.Radosław Nowakowski
DESKETCHION OF THE WORLDISBN: 978-83-61946-73-1
year:  2017
size: 19 x 30 cm
covers: softbound (Japanese binding) + cardboard slipcase
paper: 120g white and 160g gray
print: inkjet printer
language:
open edition
price:
50 EUR (including shipping)  >>> [shop]

In August 2017 I spent almost three weeks in Occitanie. I took no pictures. I made drawings, though not everywhere, which I regret now. I didn't write, either. I didn't describe what I saw. Which I did not regret at all. Anyway, drawing is a form of writing, isn't it? Like writing is a form of drawing. From the point of view of my hand holding a pencil writing and drawing are the same thing. Are they the same for my mind? To some extent they are. My hand is a part of my mind, isn't it?
 Radosław Nowakowski
PRIDESEGNADO DE LA MONDOISBN: 978-83-61946-73-1
jaro:  2017
formato: 19 x 30 cm
kovrilo: mola (bindita japane) + kartona skatolo
papero: 120g blanka kaj 160g griza
printo: inka printilo
lingvo:
eldono aperta
prezo:
50 EUR (inkluzive sendokostojn)  >>> [vendejo]


En Aŭgusto 2017 mi pasigis preskaŭ tri semajnojn en Oksitanio. Mi ne fotis. Mi desegnis, kvankam ne ĉie, kion mi nun bedaŭras. Mi ankaŭ verkis nenion. Mi ne priskribis tion kion mi vidis. Tion mi tute ne bedaŭras nun. Nu, desegnado estas la formo de skribado (verkado), ĉu ne? Samkiel skribado estas iu formo de desegnado. El la vidpunkto de mia mano kiu tenas la krajonon skribado kaj desegnado estas la sama agado. Ĉu ili estas la samo por mia menso? Iuparte jes. Ja mia mano estas iu parto de mia