Radosław Nowakowski

NIEPOSKŁADANA TEORIA SZTUKIISBN: 978-83-61946-12-0
rok: 1994 -->
format:  A5
oprawa: luźne kartki w tekturowym pudełku
papier: 160g, biały lub kremowy
druk: laserowy lub atramentowy
język: polski / angielski / esperanto
nakład otwarty
cena: ~150 PLN (łącznie z kosztami wysyłki)  >>> [sklep]


Teoria-układanka. Z tym że nie wszystkie elementy pasują. Takie są bowiem moje zapatrywania na teorie. Przy okazji jest to także praktyka sztuki. Przede wszystkim praktyka. Ciągle bowiem obowiązuje zasada bezwzględnej dominacji praktyki nad teorią.
Teksty gromadzone w pudełku powstają od kilkunastu lat. Drukowane są bardzo brzydką czcionką specjalnie zaprojektowaną dla tej książki. Czasami są to zupełnie zwykłe teksty, czasami proza wizualna, niekiedy wierszobrazy. Pierwszy egzemplarz miał trzydzieści kilka kartek - teraz jest już ich ponad osiemdziesiąt. Jest to bowiem książka rosnąca i w związku z tym każde kolejne pudełko może zawierać inną liczbę kartek. Ciągle obowiązuje zasada bezwzględnej krnąbrności.Radosław Nowakowski
NON-COMPLETED THEORY OF ARTISBN: 978-83-61946-16-8
year:  1994 -->
size: A5
covers: loose leaves in a cardboard box
paper: 160g, white or cream
print: laser or inkjet printer
language: Polish / English / Esperanto
open edition
prize:
~60 EUR (including shipping)  >>> [shop]


This book is composed of single sheets packed into a box. A puzzle theory. But not all parts suit. This is what I think of theories. Itís also practice of art. First of all practice. The rule of absolute domination of practice over theory must still be observed.
The texts collected in the box have been written within last two decades; new ones keep coming, so almost every new box contains a different number of them. This is a growing book. The rule of absolute waywardness must still be observed, too.Radosław Nowakowski
NEKOMPLETA TEORIO DE L'ARTOISBN: 978-83-61946-20-5
jaro:  1994 -->
formato: A5
kovrilo: lozaj folioj en kartona skatolo
papero: 160g, flaveta
printo: lasera aŭ inka printilo
lingvo: pola / angla / Esperanto
eldono aperta
prezo:
~60 EUR (inkluzive sendokostojn)  >>> [vendejo]Lozaj folioj en la kartonega skatolo - jen la libro. Teorio-puzlo. Sed ne ĉiuj eroj ĝustigeblas. Tia estas mia opinio pri teorioj. Ĝi estas ankaŭ praktiko de líarto. Antaŭ ĉio praktiko. Daŭre obeendas la principo laŭ kiu praktiko absolute dominas teorion.
Tekstojn ĉi tie kolektitajn mi verkas de dekkelkaj jaroj. Novaj kaj novaj daŭre apreas kaj pro tio iu laŭvica skatolo enhavos malsaman aron da folioj. Jen la libro kreskanta. Daŭre obeendas la principo de absoluta malobeemeco.