Radosław Nowakowski

ULICA SIENKIEWICZA W KIELCACHISBN: 978-83-61946-28-1 (wydanie drugie)
rok: 2002 / 2009
format:  16,5 x 31,5 cm (złożona)  48 x 1071 cm (rozłożona)
oprawa: twarda tekturowa (leporello) + pudełko tekturowe
papier: 240g, kremowy
druk: atramentowy
język: polski-angielski-esperanto-...
nakład otwarty
cena: ~280 PLN (łącznie z kosztami wysyłki)  >>> [sklep]

w maju 2003 Ulica Sienkiewicza w Kielcach została wydana w nakładzie około 500 egzemplarzy przez Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach (druk offsetowy) - nakład uległ wyczerpaniu
w 2009 roku powstało wydanie drugie dostosowane do drukarek laserowych i atramentowych i teraz Ulica jest drukowana i oprawiana w Liberatorium tak jak wszystkie pozostałe książki

w 2003 roku książka została nagrodzona na regionalnym przeglądzie sztuki "Przedwiośnie" w Kielcach, a
w maju 2005 zdobyła drugą nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Sztuki Książki w Seulu


Ulicą idzie człowiek. To główna ulica miasta, którego nie zna, w którym znalazł się przypadkowo i ma w nim spędzić kilka godzin. Idzie więc niespiesznie, rozgląda się, rozmyśla, nasłuchuje, czasami zatrzymuje się, człapie ...... Idzie ulicą-zdaniem .....  Czyta to zdanie i jednocześnie je pisze ....... To nie jest książka o tej ulicy, ani też o tym co się na tej ulicy dzieje. To jest książka o tym, co dzieje się w głowie kogoś kto tą ulicą idzie.


Radosław Nowakowski
SIENKIEWICZA STREET IN KIELCEISBN: 978-83-61946-28-1 (second edition)
year:  2002 / 2009
size: 16,5 x 31,5 cm (folded)  48 x 1071 cm (unfolded)
covers: hardbound (leporello) + cardboard slipcase
paper: 240g, ivory
print: inkjet printer
language: Polish-English-Esperanto-...
open edition
prize:
~100 EUR (including shipping)  >>> [shop]

in May 2003 Sienkiewicza Street in Kielce has been published by BWA Art Gallery in Kielce in edition of almost 500 copies (offset printing) - this edition is sold out
since 2009 Sienkiewicza Street is printed, assembled and bound in Liberatorium, like all other books, lately on ink-jet printer; each copy is dated when completed

in 2003 the book was awarded at the local art competition "Przedwiośnie" (Early Spring) in Kielce and in May 2005 it won the 2nd Prize at the International Book Arts Fair Competition in Seoul


A man is walking along the street. It’s the main street in the town he does not know at all, where he has stopped accidentally and has to spend a few hours. He is not in a hurry, so he’s walking slowly looking around, listening, letting thoughts to flow across his head. He stops from time to time and then goes on walking flapping and clacking ..... walking along the street-sentence ..... reading-writing this sentence-street ...... This is not a book about a street. This is not a book about what's going on in a street. This is a book about what's going on in the head of somebody walking along a street.


Radosław Nowakowski
SIENKIEWICZA STRATO EN KIELCEISBN: 978-83-61946-28-1 (la dua eldono)
jaro:  2002 / 2009
formato: 16,5 x 31,5 (foldita)  45 x 1071 cm (malfoldita)
kovrilo: malmola (leporello) + kartona skatolo
papero: 240g, ebura
printo:  printilo inka
lingvo: pola-angla-Esperanto-....
eldono aperta
prezo:
~100 EUR (inkluzive sendokostojn)  >>> [vendejo]


maje 2003 Sienkiewicza Strato en Kielce estis eldonita far BWA Arta Galerio en Kielce je preskaŭ 500 ekzempleroj (ofsete) - tiu ĉi eldono estas elĉerpita
ekde 2009 Sienkiewicza Strato estas printata kaj bindata en Liberatorio, samkiel aliaj libroj, lastatempe far printilo inka; ĉiu ekzemplero estas datata


en 2003 la libro estis premiita je la "Przedwiośnie" (Antaŭprintempo) arta konkurso en Kielce kaj maje 2005 ĝi venkis la duan premion je Internacia Konkurso de Arto de Libro en Seulo


La homo promenas je la strato. Ĝi estas la ĉefa strato en la urbo kiun li tute ne konas, kie li troviĝis hazarde kaj devas pasigi kelkajn horojn. Do li iras malhaste, rigardas ĉirkaŭe, ion pripensas, aŭskultas, haltas, denove ekpaŝas ..... iras je la strato-frazo ..... legas-verkas la frazon-straton ..... Tamen la libro ne priskribas la straton. Nek tion kio okazas je la strato. La libro priskribas tion, kio okazas en la kapo de la ulo kiu iras laŭlonge de tiu ĉi strato.