Radosław Nowakowski
KONIEC ŚWIATA według EMERYKAhasarapasańska hipertekstowa opowieść
w czterech częściach o tym co może
wydarzyć się pewnego gorącego czerwcowego
dnia za kilka lub kilkanaście lat kiedy to
p-papier zostanie w końcu zastąpiony e-papierem

Radosław Nowakowski
END OF THE WORLD according to EMERYKhasarapasa hypertext tale in four  parts
about what may happen one hot summer
day in a few or in a dozen of
years when
p-paper is finally replaced with e-paper

Radosław Nowakowski
FINO DE LA MONDO laŭ EMERYKhasarapasa hiperteksta novelo kvarparta
pri tio kio eble okazos iun varmegan
junian tagon post kelkaj aŭ
dekkelkaj jaroj
kiam p-papero estos fine anstataŭigita
per e-papero